Rosja

Razem dla Wyspy z franciszkanami z Rosji

Razem dla Wyspy z franciszkanami z Rosji

Trwają pracę nad przygotowaniem wspólnego projektu transgranicznego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku zaprosił do współudziału franciszkańskie parafie i klasztory z Kłajpedy na Litwie i z Czerniachowska w Obwodzie Kaliningradzkim. Franciszkanie z Rosji – kustosz o. Mikołaj Dubinin (foto: drugi z prawej) i gwardian o. Dariusz...

Czytaj więcej