Zakon

Zachowanie świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. To cała istota życia i reguły franciszkanów.

Zakon Braci Mniejszych założony został przez św. Franciszka z Asyżu w 1209 roku. W życiu codziennym realizują ideały swojego założyciela. W Polsce Zakon Franciszkański istnieje od 1236 roku. Bracia działają w oparciu o modlitwą i zjednoczenie z Chrystusem. Prowadzą parafie, sanktuaria i wyjeżdżają na misje.

Gdańscy franciszkanie zakon prowadzą monumentalnej gotyckiej budowli, Kościele rektorskim p.w. Św. Trójcy. Prowincja Gdańska także uczestniczy w misjach. Aktualnie w Kenii, Ekwadorze, Szwecji i Litwie.

Gdańscy franciszkanie podejmują również różne działania na rzecz kultury. Według braci zakonnych, poprzez kulturę może dokonywać się ewangelizacja. W roku 1992 założony został Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego. Utworzono go z myślą o wzajemnym przełamywaniu uprzedzeń pomiędzy Polakami i Niemcami. Obecnie oprócz kontaktów z Niemcami, DMK poszerzył swoją działalność o kontakty z Litwą, Białorusią i Ukrainą. Organizacja ta przygotowuje rocznie ponad 60 spotkań, konferencji i seminariów. Udział w nich biorą przeważnie młodzi ludzie z różnych krajów, którzy podczas zgromadzeń mogą się wzajemnie poznać. Dom Pojednania organizuje również wymiany polsko – niemieckie oraz na stałe pracuje z wolontariuszami z innych krajów.

Franciszkanie gdańscy prowadzą również Duszpasterstwo Akademickie San Damiano. Są to spotkania ludzi młodych, mających podobne ideały oraz wartości. Na zgromadzeniach uczestnicy się modlą, przekazują swoje świadectwa. Wiernie służą Bogu w życiu codziennym.

Ponadto w prowincji św. Maksymiliana prowadzone są spotkania wspólnot neokatechumenalnych oraz istnieje Oaza Wielka Sychem, będące częścią Ruchu Światło – Życie. Gromadzi ona ludzi w różnym wieku, niezależnie od powołania.
Zakon planuje zagospodarować gdańską Forsterówkę, relikt nazistowski. Miejsce to ma być siedzibą młodzieżowego ośrodka na rzecz pojednania polsko – niemieckiego. Ma służyć edukacji historycznej młodzieży. Bracia zakonni planują odrestaurować budynki kompleksu.

Franciszkanie prowadzą zróżnicowaną działalność. Pomagają ubogim, są kaznodziejami, zajmują się kulturą, aktywnie współpracują z młodzieżą oraz są wsparciem dla wspólnot małżeńskich. Jednakże oprócz aktywności zewnętrznej, pierwszeństwem dla nich jest modlitwa. Natomiast hasła pokój, dobro, ubóstwo, radość, prostota oraz pokora – tworzą istotę duchowości ich zakonu.