Projekt gotowy!!!

Autor: | 28 listopada 2011 | kategoria: Aktualności, Startowa

Projekt gotowy!!!

Projekt architektoniczny “Wyspy św. Franciszka” gotowy do złożenia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. W dniu 26 listopada br. architekt Maciej Bocheński z pracowni B2 przedłożył franciszkanom pełną dokumentację architektoniczną, aby ubiegać się o stosowne pozwolenia na budowę w gdańskim magistracie. Pan Maciej Bocheński wygrał konkurs ofert ogłoszony w końcu ubr. Prace nad projektem trwały ponad jedynaście miesięcy. Podczas szczegółowych ekspertyz nieruchomości okazało się, że zakres prac będzie musiał być znacznie szerszy od tego zakładanego. Na wyspie prowadzona będzie działalność statutowa Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego. Całokształtowi zaprojektowanych działań nadano tytuł Wyspa św. Franciszka. Zamieszkają tam także gdańscy franciszkanie. Zadania realizowane przez zakonników będą, jak mówi o. Roman Zioła, dyrektor DMK “otwarte na współczesność, w podążaniu z historią, bliskie wobec człowieka, oparte o dialog z kulturami i otwarte na nowe formy świadectwa i życia apostolsko-misyjnego, ochronę środowiska, sprawiedliwość i pokój”.

Arkadiusz Goliński