O Wyspie Świętego Franciszka w Kwidzynie

Autor: | 1 lipca 2011 | kategoria: Aktualności, Startowa

O Wyspie Świętego Franciszka w Kwidzynie

Dnia 26 czerwca 2011 w niedzielę – na zaproszenie Braci Franciszkanów z Kwidzyna w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy o. Roman Zioła (dyr. DMK) głosił Słowo Boże nt pracy Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego oraz o nowego projektu Domu “Wyspa Świętego Franciszka”. o. Roman przedstawił misję Domu Św. Maksymiliana, realizowane projekty otwarte na współczesność, na nowe formy świadectwa i życia apostolsko-misyjnego, bliskie każdemu człowiekowi, oparte o dialog z kulturami i międzyreligiami oraz założenia najnowszego projektu franciszkanów – Wyspy Świętego Franciszka.

Po Mszach Św. zbierano ofiary dla nowego projektu związanego z nową obecnością i pracą franciszkanów na Wyspie Sobieszewskiej.

Za każdą modlitwę i ofiarę z serca dziękujemy!!!

o. Roman i pracownicy DMK